PLNÍME SVÉ SNY


RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
... aneb JAK dítěti (či muži) sdělit, CO po nich chceme

Rodinné centrum Leťánek připravilo sérii seminářů s názvem Respektovat a být respektován. První proběhl 13. února, další jsou plánované na soboty 27. února, 18. dubna a 22. května opět v sále obecního úřadu U Kafků v Letech.

V prvním semináři, jehož lektorkou je PhDr. Jana Nováčková, účastníci z řad rodičů a také učitelů z okolních základních a mateřských škol, rozebírali nejčastěji používané „tradiční“ přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání atd.) a společně přicházeli na to, proč někdy nezabírají. Současně lektorka nabídla postupy a komunikační dovednosti, které nejen děti učí potřebným návykům, ale také podporují jejich odpovědné chování a jejich sebeúctu.

Tyto dovednosti jsou právě tak použitelné v komunikaci s dospělými (například v manželství, kdy se především muži nebrání ani tak tomu, CO po nich manželky chtějí, pokud jsou požadavky smysluplné, ale spíš formě - JAK jsou sdělovány).

Zážitkově vedený cyklus seminářů je určen všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově a v mezilidských vztazích.

Kdo bude mít chuť absolvovat další semináře, rezervujte si soboty 27.února, 18. dubna a 22. května.

Barbora Tesařová, www.letanek.cz


jpg

jpg

jpgNástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES