PLNÍME SVÉ SNY...

BANKOVNÍ SPOJENÍSÍDLO RC - POŠTOVNÍ SPOJENÍ

Rodinné centrum Leťánek, z.s.
Na Návsi 160
Lety u Dobřichovic
CZ - 252 29
IČO: 22842217

Bankovní účet: 232 419 417/0300, Poštovní spořitelna Řevnice

Do pole zpráva pro příjemce prosím uvádějte své jméno, příjmení a název kurzu, semináře, přednášky či akce.

Platbu prosím proveďte do 14 dnů od podání přihlášky, nejpozději však 5 dnů před zahájením kurzu.


Nástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES