PLNÍME SVÉ SNY


KURZ PRVNÍ POMOCI PRO RODINY S DĚTMI

8. a 15. dubna 2013 proběhl v Leťánku kurz první pomoci pro rodiny s dětmi, který byl rozdělen do dvou bloků: Základy první pomoci a Závažné stavy a onemocnění, úrazy.

Sešli jsme se v hojném počtu a myslím, že očekávání všech bylo naplněno. Kurz vedl záchranář z praxe pan Tomáš Stronček, který svým výkladem dokázal zaujmout a příklady ze své praxe nám některé nebezpečné situace lépe přiblížil. Nejčastější dotazy se točily hlavně kolem dětí, a tak lektor částečně uzpůsobil kurz hlavně na první pomoc pro děti.

Na připravených figurínách jsme si mohli vyzkoušet dýchání z úst do úst, masáž srdce a jak uvést postiženou osobu do stabilizované polohy. Naučili jsme se jak správně zastavit krvácení a vytvořit tlakový obvaz, jak pomoci při otravách a bodnutím hmyzem a získali jsme spoustu dalších a užitečných znalostí a rad, které se týkají první pomoci.

Na konci kurzu všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu první pomoci a materiály, které slouží k připomenutí toho, co jsme se vše naučili a dozvěděli.

Fotky z kurzu najdete na našem facebooku.


Nástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES