PLNÍME SVÉ SNY


MIKULÁŠSKÁ VESELICE PRO DĚTI


Opět po roce zavítal první prosincovou neděli do pivovaru MMX Mikuláš s čerty a anděly. Netrpělivě tu na ně čekala pěkná "banda" dětí, mnoho z nich také v krásných čertovských nebo andělských kostýmech.

Na začátku veselice vystoupily děti z letovské školky s čertovskými písničkami a tanečky. Bohužel ke konci jejich vystoupení selhala aparatura. Ale děti se nenechaly znervóznit a vystoupení dokončily i bez hudby. Ale i přes tyto počáteční problémy se zbytek večera vydařil. Mikuláš a jeho doprovod předal dětem očekávané nadílky, ukázal jim své vystoupení, které měl původně připravené na začátek veselice. Děti si rozhýbaly kosti na diskotéce a chvilka zbyla i na hru s odměnou. Jaká byla atmosféra, můžete vidět na fotkách.

Fotky z veselice najdete na FACEBOOKU.

Děkujeme za vaši účast a trpělivost a těšíme se zase za rok na viděnou!

Díky patří také dětem a paním učitelkám z letovské školky za jejich vystoupení a všem, kteří se na přípravě veselice podíleli.

Přejeme krásný advent.
Tým RC Leťánek


jpg
jpg
jpg


Nástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES