PLNÍME SVÉ SNY


MANŽELKY PREZIDENTŮ – DESET ŽEN Z HRADU


HISTORIE VZBUZUJE EMOCE!

4.4. 2011 jsme měli příležitost přivítat v RC Leťánek (sál u Kafků, Lety) významného publicistu, novináře a spisovatele literatury faktu pana Pavla Kosatíka. Autora knih: Manželky prezidentů – deset žen z hradu či životopisů Ferdinanda Peroutky, Olgy Havlové, Pavla Kohouta, Jana Masaryka aj. Vystudovaný právník Pavel Kosatík na úvod velmi otevřeně hovořil o svých motivech k psaní biografií osobností českých moderních dějin: „ Když jsem se po revoluci chtěl dozvědět více o naší minulosti a osobnostech, které byli minulých 40 let zahaleny tajemstvím, začal jsem bádat v archívech, vést rozhovory s žijícími pamětníky a psát první knihy“.


„Výzvou jsou pro mne složití lidé, kteří se vyvíjeli, za něčím šli. Takoví „kverulanti“ své doby, s odvahou jít „proti proudu“. Takto mne oslovil např. málo známý Přemysl Pitter, pedagog, humanista, který mj. v letech 1945-47 během tzv. „akce Zámky“ zorganizoval humanitární pomoc pro více než 800 židovských, českých i německých dětí a zachránil je z koncentračních nebo odsunových táborů.“


Častou otázkou účastníků besedy bylo hledání objektivní pravdy. Historických knih máme na trhu mnoho, ale kterým věřit? Jak řekl Pavel Kosatík: „Spisovatel musí mít vůli být objektivní, mít nadhled, oponenty. Jsem spokojen, když někdo nesouhlasí, rád diskutuji. Objektivita je však relativní. Každý má tu svoji pravdu, své zkušenosti, zážitky. Historie by nás měla provokovat, nastartovat proces myšlení. Naším cílem by nemělo být historii hodnotit a hledat viníky, ale podívat se na jejich osudy a pochopit, proč jednali, tak jak jednali. Hledat lidskost!“


Jak zdůraznil Pavel Kosatík: „ V čase se názory na knihu mění. Ona sice zůstává stejná, ale naše názory a myšlenky se vyvíjejí. To se stalo i s knihou Manželky prezidentů. Původní cíl: podívat se na každodennost velkých státníků přes jejich manželky, vyústila v pohled na zajímavé ženské osobnosti 20století“


Závěrečná diskuze účastníků besedy v praxi ukázala, že historie je skutečně velmi ožehavým tématem a historická fakta vzbuzují emoce, provokují a nutí nás přemýšlet. Děkujeme Pavlu Kosatíkovi a přejeme mnoho úspěchů a zajímavých motivů v jeho práci!


jpg

jpg


Nástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES