PLNÍME SVÉ SNY


ADHD u dětí 13.6.2016

Pomocí nových poznatků se u stále více dětí potvrzuje diagnóza ADHD a pedagogové se s těmito dětmi více a více setkávají. Informací, co to přesně ADHD je, jak se projevuje a hlavně jak pracovat s takovými dětmi, jak je správně podpořit a jak jim napomoci využít jejich potenciál, je ve školách zatím pomálu a ani rodiče si často neumí moc poradit. To vedlo MŠ Zvoneček ve spolupráci s RC Leťánek a ZŠ Kairos, kteří se sami s takovými dětmi setkávají, k zorganizování přednášky na toto téma, aby tak přispěly k porozumění a pochopení této problematiky za účelem podpory dětí v rodinném a školním prostředí. Přednášejícími byli MUDr. Michal Goetz, Ph.D., jeden z mála odborníků na ADHD v České republice, který se touto tématikou zabývá také na vědecké úrovni a který má i bohaté zkušenosti z praxe s diagnostikou dětí, a MUDr. Petra Uhlíková, která doplnila přednášku o konkrétní případy ADHD a praktické rady, jak s dětmi pracovat a jak jim být správně nápomocní. Oba přednášející jsou také autory knihy „ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou“. Zájem byl opravdu velký, přišli pedagogové z okolí a rodiče, kteří aktuálně řeší ADHD u svých dětí. Diskutovalo se ještě dlouho po přednášce a účastníci si vyměnili spoustu názorů a informací, odnesli si cenné rady a doporučení.


jpgNástěnka

CHYSTÁME PRO VÁS


KVĚTEN1
POHÁDKOVÝ LES