PLNÍME SVÉ SNY...

Agrese je OK

17. 5. 2018, 18:00 - 21:30, Obecní knihovna Lety, Na návsi 160, 252 29 Lety u Dobřichovic - PLNĚ OBSAZENO

Zážitkový seminář akreditovaný MŠMT, MPSV.

Motto: „ABY SE DÍTĚ NAUČILO SE SVOU AGRESÍ ZACHÁZET, MUSÍ MÍT MOŽNOST JI ZAŽÍVAT, POZNÁVAT A KULTIVOVAT.“

Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí především u kluků, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat.

Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat.

Součástí je i rozbor reálných situací a trénink, jak se v nich zachovat.

Cíl:

  • Poznat co je násilí, agrese a síla (teorie)
  • Prozkoumat vlastní agresi a své reakce – modely chování – (sebezkušenost)
  • Metody práce na kultivaci agresivity
  • Poradna pro učitele, rodiče na základě požadavků účastníků

Minimální počet zájemců 10, maximální 15.

V případě zájmu, je nutné se předem přihlásit pomocí webového formuláře. Pro doplňující dotazy nás kontaktujte: info@letanek.cz.Cena: 390.-Kč/osoba (3,5 hod.zážitkový seminář)
Platbu za seminář je nutné uhradit předem na účet RC Letánek nejpozději do 14. 5. 2018.

Seminář je realizován za finanční podpory obce Lety.

Lektor: Mgr. Petr MATOUŠEK, garant tématu Síla a násilí, psychoterapeut, lektor Ligy otevřených mužů

Po skončení semináře je možné na požádání nechat vystavit certifikát o jeho absolvování.

Mgr. Petr MATOUŠEK
Petrova profesní praxe započala před devatenácti lety. Má za sebou pracovní zkušenosti s uživateli drog, pracoval s osobami z oblasti sex byznysu a prostituce a také s minoritními skupinami.

Jako akademický pracovník působil na pražské Katedře sociální práce a adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy. Intenzivně se zabývá prací s muži, kteří mají problém s násilím. Zároveň je lektorem v Lize otevřených mužů, zde je garantem tématu Síla a násilí. Vede seminář Agrese je OK, jak pro rodiče, tak pro školy a lektoruje Kurz zvládání vzteku. V neposlední řadě je také terapeut a sociolog.

Petr pár slovy o sobě: „Rád čtu, běhám, jezdím na kole, chodím po galeriích i po horách, krajině... A docela nerad popisuju, co dělám:-).”