PLNÍME SVÉ SNY...

HRAVÝ PŘEDŠKOLÁK (pro děti od 5 do 7 let)

Pondělí 15:30 - 16:30, Letovská knihovna, Lety u Dobřichovic

Zajištěn převod dětí z MŠ Lety.

Nový kurz předškolní přípravy pokračuje od 6.2. do 29.5. 2017. Hlásit se mohou noví předškoláčci!

Z důvodu školních prázdnin či státních svátku nebude kurz probíhat ve dnech 13.2., 17.4., 1.5., 8.5., 2017.

Tento kroužek je pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Příprava na vstup do první třídy základní školy hravou a zábavnou formou.

  • procvičování jemné motoriky a grafomotoriky, správné držení tužky, uvolňovací cviky
  • základní matematické představy
  • zrakové vnímání - zraková paměť, zraková analýza a syntéza
  • sluchové vnímání - sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť
  • řeč a rozvíjení slovní zásoby


V případě zájmu, je nutné se předem přihlásit pomocí webového formuláře. Pro doplňující dotazy nás kontaktujte: info@letanek.cz.
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 4 zájemců.

Cena za kurz: 1.300.-Kč / 13 lekcí/ 2.pololetí.
Platbu je třeba uhradit na účet RC nejpozději 7 dní před začátkem kurzu.

Hodinou děti provede Zuzka CHVÁTALOVÁ.jpg