PLNÍME SVÉ SNY

MUDr. Ludmila ELEKOVÁ

                                                                                    Motto "Hlavně neškodit."


  • Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1990,
  • v roce 1996 atestovala z všeobecného lékařství pro dospělé.
  • Pracuje jako praktická lékařka.
  • Od roku 2000 se věnuje celostní medicíně, zejména homeopatii, vyšetření živé kapky krve, výživovému poradenství a psychoterapii.
  • K zájmu o problematiku očkování ji přivedla negativní zkušenost s očkováním u vlastního dítěte a pozorování častého zhoršení zdravotního stavu dětských homeopatických pacientů po očkování.
  • V dubnu 2013 absolvovala v Holandsku kurz CEASE léčby poruch po očkování a jiných lécích.
  • Žije a pracuje v Praze.