PLNÍME SVÉ SNY

Lucie MARKOVÁ

                                                    Motto „Děti jsou jako knihy, do kterých mi dospělí vpisujeme.“                                                                                                                                        M. Montessori


  • Narodila se 31.5.1976 v Karlových Varech
  • Vystudovala Střední Pedagogickou školu v Karlových Varech
  • Cestovala a studovala v USA ( AJ), v Austrálii – Child and familly college - kurz zaměřený na výchovu dětí ve věku 0-5 let v předškolních zařízeních, kde prošla praxí v několika školkách a jeslích v Sydney a také cestovní ruch
  • Ve svém profesním životě prošla pozicemi od Kulturní referentky v Lázeňských domech v K.Varech, až po asistentské pozice ( Granhotel Pupp- asistentka ředitele, Tesco Stores- asistentka ředitelů)
  • Díky své dceři se začala intenzivněji zajímat o pedagogické směry a možnostech vzdělávání
  • Vystudovala národní diplomový kurz Montessori pro věk 3-6 let
  • Je absolventkou semináře/kurzu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení"
  • Momentálně se věnuje práci s dětmi v Montessori školce Zvoneček v Karlíku
  • Hraje na klavír, kytaru a ráda zpívá. Cvičí jógu, ráda tvoří, poznává nové lidi a místa, bruslí, lyžuje a plave
  • Je milovnicí slunné Itálie a dobrého jídla


jpg