PLNÍME SVÉ SNY

Jarmila BRIXOVÁ

                             Motto "Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.” (Gándhí)


Už více než patnáct let se věnuji práci s lidmi. V průběhu mého pětiletého působení v Rumunsku jsem se prostřednictvím francouzského masterkouče Alana Cardona dostala ke koučování a díky tomu jsem se vydala na cestu za poznáním sebe sama. Těší mě s klienty objevovat a prozkoumávat jejich vlastní životní cesty. Nacházet, co je pro ně v životě opravdu důležité, pracovat na nalezení a odstranění jejich vnitřních překážek a bariér a podporovat jejich sebepoznání a sebeúctu. Věřím, že každý člověk je jedinečný a má v sobě všechny zdroje, které potřebuje k tomu, aby naplnil svůj potenciál a žil plnohodnotný a šťastný život. Mou roli při práci s klienty chápu jako roli průvodce na cestě objevování skrytých možností…

Mé profesní zkušenosti zahrnují spolupráci s francouzským obchodním řetězcem, kde jsem byla zodpovědná za velký HR outsourcingový projekt. Velmi mě obohatila práce pro vládní agenturu CzechInvest za dob Martina Jahna, kde jsem poskytovala kompletní HR poradenský servis pro přicházející investory a stejně velkou inspirací pro mě byla i práce HR poradce v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte. V současné době kombinuji péči o mé tři děti s prací ve společnosti Prothea Advisory a zároveň spolupracuji s neziskovou společností Aperio při podpoře znevýhodněných skupin na trhu práce (návrat rodičů do pracovního procesu po rodičovské/mateřské dovolené).

Každé sezení je pro mě velkým zdrojem inspirace a učení se. Důležité je pro mě klienta slyšet a být s ním.šem není pro všechny typy studentů, takže jsem připravená přizpůsobit se vaším individuálním požadavkům. Výuku můžeme případně osvěžit i písničkami…..