PLNÍME SVÉ SNY

PhDr. Jana NOVÁČKOVÁ, CSc.

                                                                      Motto „Je lepší rozsvítit svíčku, než bojovat s tmou.“


  • je psycholožka, má praxi v poradenské práci i v psychologickém výzkumu
  • podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola
  • je členkou NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školství) a spoluautorkou projektu této skupiny Svoboda ve vzdělávání a česká škola
  • publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy (seriály Základní lidské potřeby a škola a Slovníček pojmů transformace v časopise Rodina a škola, seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách, který byl v r. 2001 vydán i knižně)
  • přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka
  • je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován a Směřování k základní škole zítřka
  • absolvovala pětitýdenní stáž v USA zaměřenou na metody dalšího vzdělávání učitelů.
  • od r. 1990 se věnuje lektorské činnosti


jpg