PLNÍME SVÉ SNY

Mgr. Jan SEDLÁČEK

                            Motto „Myslet na maličkosti neznamená být malé mysli avšak přílišná                             starostlivost nakonec vypudí ze života jakoukoli stopu radosti.“                                                                                                                                                       Paulo Coelho

                                                                 „Nic není nemožné, to nemožné jen trvá o něco déle.“


  • nar. 1969
  • 1989-1993 FTVS UK, plavání, vodní záchrana
  • již při studiu VŠ začal v roce 1991 pracovat jako záchranář zdravotnické záchranné služby Praha-západ a kmenovým zaměstnancem byl až do roku 2000
  • dále jako externista a současně jako instruktor specialista Vodní záchranné služby
  • lektor první pomoci
  • trenér AED - automatické externí defibrilátory
  • instruktor Hladinová služba a divoká voda
  • lezec záchranář a další
  • outdoorové aktivity s tímto spojené www.balic.cz , www.vzs-praha.cz
  • dcera Eliška nar.2007 - (lektorka první pomoci dětí :) a stím spojené i dětské a rodinné aktivity doma i v přírodě www.balic.cz/klub

jpg