PLNÍME SVÉ SNY

Jan KŘÍŽ


 • Narozen 9. srpna 1939 (všiměte si: předválečný a lev)
 • Do svého 10. roku jsem žil v Berouně, pak v Praze.
 • Gymnasium, dva pokusy na ČVUT strojařině, přerušené základní voj. službou
 • Zájmy: umění, hudba, kanoistika
 • Hudebník z povolání (v ČSR a v NDR)
 • Studium němčiny v Lipsku
 • Vzduchotechnika a klimatisace (Švýcarsko), učitel na več. průmyslovce v Curychu
 • Hobbies: cestování, hudba, kayak (trenér na ASVZ), sanace a rekonstrukce středověkých hradů
 • Studium angličtiny v Edinburgu
 • Řízení a regulace ( …až do ředitel Johnson Controls v Curychu)
 • Marketing, Produkt Manager (přednášky v různých zemích Evropy)
 • Další hobby: publikace techn. a marketingových textů a cestopisů, zpěvák ve sboru
 • Vedlejší povolání: Kantonální instruktor Civilní obrany, důstojník CO
 • 1994: infarkt a odchod do hor v jižní části Švýcarska (Ticino)
 • Vlastní malá stavební firma v Ticinu, hlavně elektroinstalace, přírodní zdi a tesařství
 • 1999: odchod do Italie: řidič nákl. auta, řidič sanitky, studium italštiny a dějin umění
 • 2005: Certificato della lingua italiana na universitě v Sieně
 • Hobbies: překlady jídelních lístků do němčiny a angličtiny (hlavně kvůli ochutnávce), enologie (výroba vína), zpěv ve sboru a psaní povídek
 • 2007: návrat do ČR a přestavba domku, průvodce na Karlštejně, stavební dozor, vyprávění o Italii, výuka italštiny, psaní povídek, podpora různých nadšenců
 • rozvedený (2x), bezdětný, žiji s kočkou v Zadní Třebáni

jpg