PLNÍME SVÉ SNY

PhDr. Ing. Iva JUNGWIRTHOVÁ

                                                    Motto „Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je intenzivní.“


  • Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, zaměření klinická psychologie, diplomovou práci psala u docenta Jaroslava Šturmy.
  • Pracuje ve Středisku rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením jako psycholožka a poradenská pracovnice, věnuje se především diagnostice a poradenství pro zdravé i sluchově postižené děti předškolního a raně školního věku, diagnostice školní zralosti, rodinnému poradenství.
  • Absolvovala kurz pro poradce rané péče, semináře zaměřené na podporu vývoje dětí s mentálním postižením, na orientační diagnostiku autismu a na problematiku sourozeneckých vztahů.
  • Má kvalifikaci laktační poradkyně.
  • V loňském roce ukončila pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR.
  • Je matkou čtyř dětí.

jpg