PLNÍME SVÉ SNY

Mgr. HANKA ZEMANOVÁ


  • se narodila v roce 1975
  • během studia na PedF UK absolvovala studijní pobyt ve Francii, kde se mimo jiné zabývala ekologickou výchovouo metodik
  • založila PRO-BIO LIGU, pobočku Svazu ekologických zemědělců
  • se svým mužem založila společnost Albio, po jejím prodeji společně vybudovali Biopekárnu Zemanku
  • dnes je matkou malé Natálky, nezávislou odbornicí na biopotraviny, spolupracuje s médii v tématech spojených se zdravým biovařením a ekologicky šetrným životním stylem
  • autorka úspěšné Biokuchařky a BioAbecedáře

jpg


http://www.biopekarnazemanka.cz/biokucharka.htm

jpg

jpg