PLNÍME SVÉ SNY

Hana ZAMASTILOVÁ

                                                                                                                      Motto "Žij a nechej žít."


  • se narodila 6. 3. 1982 na Vsetíně
  • vystudovala sociologii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • absolvovala komplexní výcvik v systemické psychoterapii
  • pracovala v komerční oblasti v personalistice, kde se věnovala výběru uchazečů o zaměstnání, a také ve vzdělávací společnosti, kde se podílela na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů a provázela klienty psychodiagnostickým vyšetřením
  • v psychosociální oblasti pracovala s lidmi v krizi a s lidmi s duševním onemocněním
  • v posledních letech se vedle rodiny věnuje psychoterapeutické práci s klienty
  • od roku 2009 je na mateřské a rodičovské dovolené se synem (nar. 09/09) a s dcerou (nar. 05/13)
  • ve volném čase se ráda věnuje dalšímu sebevzdělávání, čte beletrii, šije oblečení pro sebe i pro děti
  • ze sportů má nejraději chození po horách, běh a lyžování.


jpg