PLNÍME SVÉ SNY

Mgr. Hana PERGLEROVÁ

                                                                     Motto „Každé dítě přichází se svým posvátným rytmem vývoje a individuálními potřebami. Vraťme se ke své vnitřní rodičovské moudrosti, pozorujme své dítě a učme se ho vědomě vnímat jako jedinečnou osobnost. Z takového vztahu nechť se rozvíjí partnerství a láska."


  • Narodila se 24.1 1978
  • Vystudovala na UK v Praze obor učitelství biologie–zeměpis.
  • V roce 2000 se jí narodil první syn a od té doby se jejím hlavním zájmem stalo hledání celistvého pohledu na výchovu a vývoj dětí a to především těch nejmenších. Začala působit v rodinném centru - A centru jako lektorka péče a výchovy dětí do tří let (cvičení s dětmi, masáže, nošení v šátku, přednášky, poradenství, publikační činnost aj.)
  • V roce 2006 dokončila tříleté Studium waldorfské pedagogiky, kde našla mnoho inspirace pro svou práci - myšlenka vědomého pozorování a vlastního poznání je pro ni základním kamenem. Učila na Waldorfské ZŠ Dědina a na Waldorfském lyceu (SŠ) v Praze.
  • V roce 2010 se stala výkonnou ředitelkou A centra. Je členkou o. s. A centrum - podpora rodiny (www.acentrum.eu), o. s. Hnutí za aktivní mateřství (www.iham.cz), o. s. Prostor pro rodinu (www.prostorprorodinu.cz) a Institutu pro procesově orientovanou práci IPOP (www.processwork.cz).
  • V posledních několika letech se intenzivně také zabývá problematikou společenství a mezilidských vztahů, což ostatně s výchovou dětí velice úzce souvisí.
  • Souvislosti mezi tělem a duší pro mě krásně vystihuje čínská medicína a proto v současné době studuji třetím (závěrečným) ročníkem Darja shiatsu school, kde jsem také byla zasvěcena do třetího stupně Reiki. Po ukončení rekvalifikačního kurzu jsem masírovala v Hotelu Nabucco v Praze a cvičila v různých centrech.
  • Facilituje třídenní zážitkové semináře Vytváření společenství podle Scotta Pecka (www.komunity.webnode.cz).
  • Je matkou synů Matěje (2000) a Jakuba (2007).


  • jpg