PLNÍME SVÉ SNY

Gabriela KUCHAŘOVÁ

                                                 Moto "Nelituj toho, co se ti v životě nepovedlo, spíš se zamysli                                                              nad věcmi o které jsi se ani nepokusil."


  • lektorka předškolních hudebních kurzů Yamaha (Robátka a První krůčky k hudbě)
  • seznámila se s hudbou již v dětství
  • zalíbení v tomto směru ji přimělo ke studiu pražskéko Gymnázia s hudebním zaměřením
  • posléze na VŠ ZČU v Plzni, kde absolvovala obor učitelství sólového zpěvu a hudební výchovy
  • je maminkou dvou dcer
  • v současné době je členkou komorního ansámblu v Praze
  • rovněž působí v ženském pěveckém sboru


jpg